Home Trainers

Docenten bij de Systeem Academie

 Even kennismaken!

De Systeem Academie geeft Een Taal Erbij cursussen met als theoretische basis het systeemtherapeutische gedachtengoed. Ze is in 2020 opgericht door Tessel Zwart en diverse docenten naast Tessel zelf geven de cursussen.

 We zijn opgeleid bij het trainingscentrum de Kontekst van Marleen Diekmann, Els Ydo en Ady van Doornik. Daar gaven we Een Taal Erbij cursussen. We zijn dus opgeleid door de grondleggers van Een Taal Erbij. Na veel geleerd te hebben, is het tijd voor een eigen Academie voor Een Taal Erbij opleidingen.

Tessel is psychotherapeut en systeemtherapeut bij Prisma Praktijk in Amsterdam. De gastdocenten bij de Systeem Academie zijn Petra Kruijdenberg, Maartje Bos, Anna Prins en Els Ydo, docent Een Taal Erbij van het eerste uur.

We zijn altijd nieuwsgierig naar nieuwe inzichten of methoden. Daarom ontwikkelt de Systeem Academie steeds weer nieuwe cursussen. Daarnaast brengt de ervaring in het werken met uiteenlopende doelgroepen altijd nieuwe ideeën. En die combineren prachtig met Een Taal Erbij.

De wens is om het originele gedachtegoed aan volgende generaties door te blijven geven. En dat te bijven combineren met steeds creatieve nieuwe inhoud. Daarom is de Systeem Academie opgericht. De Systeem Academie is schatplichtig aan Marleen Diekmann, de grondlegger van de methodiek. Daarnaast zijn we schatplichtig aan Els Ydo. We zijn dankbaar dat ze ons heeft opgeleid en nog altijd steun en advies geeft. En ook Ady van Doornik zijn we dankbaar voor onze opleiding in Een Taal Erbij.

Een Taal Erbij is van oorsprong een contextuele methodiek met Duplo-poppetjes en ander materiaal. Binnen de Systeem Academie wordt het echter ook veel gebruikt in het systemisch werken met relaties en gezinnen. Hulpverleners gebruiken het als ondersteuning aan hun gesprek. Omdat de Duplo-poppetjes visualiseren en weer overzicht geven.

Tenslotte leidt het materiaal ook tot een gelijkwaardig gesprek. Immers, je kijkt en zoekt samen naar een opstelling. 

Tessel Zwart (1971)

Tessel Zwart (1971)

“Een Taal Erbij werkt voor mij als een extra taal naar het gevoel”

Tessel Zwart (1971)

Ik ben psychotherapeut en systeemtherapeut. Ik werk met volwassenen, gezinnen en stellen bij Prisma Praktijk, in de specialistische GGZ in Amsterdam. Thema’s als identiteitsontwikkeling, relatieproblemen, rouw, trauma, problemen rondom werk en opleiding kom ik veel tegen in mijn werk. In mijn werk kijk ik het breder dan naar alleen naar de klacht zelf, omdat de levensomstandigheden en belangrijke anderen om de mens heen (gezin, relaties, werk of opleiding) een grote rol spelen bij het ontstaan van klachten en bij het vinden van oplossingen.

Ik geef Een Taal Erbij cursussen om mijn plezier in het werk met de poppetjes over te brengen. Het biedt mij als behandelaar extra middelen en taal, om contact met mijn gesprekspartner(s) te maken. Als dochter van één van de grondleggers van Een Taal Erbij, Els Ydo, zijn de poppetjes voor mij dan ook echt een contextueel erfgoed.

Ik ben lid van de NVRG, de EFT, en de NVP.

LinkedIn E-mail

“Een Taal Erbij werkt voor mij als een extra taal naar het gevoel”

Petra Kruijdenberg (1963)

Petra Kruijdenberg (1963)

“De weg van je hoofd naar je hart brengt je in het hier en nu. Met hulp van Een Taal Erbij begeleid ik je een stukje op die weg.”

Petra Kruijdenberg (1963)

Als familie/systeemtherapeut werk ik sinds 2021 bij de Villa Verbinding, een opleidings- en behandelcentrum in een fijn team van professionals. Hiervoor werkte ik sinds 2004 bij Molemann Mental Health, een GGZ behandelcentrum in Hilversum. Daarnaast geef ik trainingen en workshops aan GGZ- en jeugdinstellingen in het land en ben ik als cursus docent betrokken bij diverse onderwijsinstellingen. Mijn expertise ligt op het gebied van gezinnen, trauma, hechting, en autonomieproblematiek. Specialisatiegebieden zijn de hechtingsgerichte therapieën als Attachment Focused Family Therapy (DDP), de Attachment Based Family Therapy (ABFT) en de EFT. Ik sta als practicioner i.o onder supervisie van Dan Hughes (DDP) en Susan Levy (ABFT). En in mijn werk gaat het koffertje met poppetjes altijd met me mee. Zowel het hechtingsgerichte werken als het werken met poppetjes zijn onmisbaar geworden voor mij zowel als docent als therapeut.  Vanaf 2010 combineer ik mijn werk als systeemtherapeut met deze geweldige visualisatie methode en ik vind het om vele redenen van grote waarde om dit aan collega-professionals over te dragen.  

LinkedIn E-mail

“De weg van je hoofd naar je hart brengt je in het hier en nu. Met hulp van Een Taal Erbij begeleid ik je een stukje op die weg.”

Maartje Bos

Maartje Bos

“”

Maartje Bos

Ik werk als systeemtherapeut en GZ-psycholoog bij Zorgmeesters, een kleinschalige psychiatriepraktijk voor de S-GGZ voor jeugdigen, jongvolwassenen en hun systemen. Ik werk als gezinstherapeut vanuit verschillende systemische perspectieven, waaronder het hechtingsgerichte perspectief.  In de levensfase van adolescenten, staan basale hechtingsbehoeften zoals autonomie en verbondenheid als thema’s vaak centraal. Nog belangrijker is vaak hoe de achtergrond van (voor)ouders doorwerkt in de huidige gezinsdynamiek.
In mijn werk met gezinnen en ouders werk ik veel met ‘de poppetjes’. Door het visuele en dynamische aspect, merk ik dat er op een ander, meer gevoelsmatig niveau ‘begrip’ plaatsvindt. Dit gebeurt op een ontschuldigende en erkennende manier. Thema’s en inzichten lijken veel meer te beklijven. Een beeld zegt niet voor niets meer dan duizend woorden.
Als (toekomstig) docent van de Systeemacademie, wil ik mijn enthousiasme voor dit mooie therapiemiddel graag met collega-hulpverleners delen.

LinkedIn E-mail

“”

Anna Prins

Anna Prins

“”

Anna Prins

Als ontwikkelingspsycholoog ben ik werkzaam op een grote scholengemeenschap in West-Friesland, waar ik zowel leerlingen, ouders als leerkrachten ondersteun. Naast mijn werkzaamheden binnen de school, maak ik ook deel uit van verschillende ondersteunings- en adviesteams buiten de school (gericht op Praktijkonderwijs, VSO en PO).

Bij leerlingen die vast dreigen te lopen binnen het onderwijs, of heel erg opvallen vanwege hun gedrag, spelen naast eventuele specifieke leerbelemmeringen, of ontwikkelingsproblematieken vaak ook dieperliggende thema’s en onzekerheden een rol. Met behulp van ‘de poppetjes’ probeer ik op een toegankelijke manier met kind, ouders en soms ook leerkracht(en) op zoek te gaan naar mogelijke stagnaties binnen het systeem en hiermee aan de slag te gaan. Het valt mij steeds weer op hoe verhelderend, inzichtgevend, verbindend en ontschuldigend deze aanpak werkt. Ik heb dan ook hele mooie resultaten aan de methodiek van ‘Een taal erbij’ te danken en zou niet meer zonder willen werken.

LinkedIn E-mail

“”

Els Ydo

Els Ydo

“Ik werk altijd met de poppetjes, ook als ik niet met ze werk.”

Els Ydo

LinkedIn E-mail

“Ik werk altijd met de poppetjes, ook als ik niet met ze werk.”

“”

LinkedIn E-mail

“”