Home Agenda

Agenda

DATE_LABEL

 • Today

  0

 • WEEK_RANGE_LABEL

 • DAY_LABEL

 • MONTH_LABEL

 • YEAR_LABEL

  Calendar
  Category
   Organizer
    Location

    Look for more

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    You have no events for this day

    Look for more

    You have no events for this month

    Look for more

    You have no events for this month

    You have no events

    stec_replace_image
    stec_replace_icon

    stec_replace_summary

    stec_replace_desc_short
    0d 0h 0m 0s
    Expired
    In Progress

    stec_replace_location

    stec_replace_timespan

   • stec_replace_icon

    stec_replace_summary

    stec_replace_date

   • Create an event

    Click to submit your own event

    Title

    Description (optional)

    Short Description (optional)

    Image (optional)

    Location (optional)

    Website URL (optional)

    Calendar

    Icon

    Category

    Color. By default will use the calendar color

    Starts On

    From

    Ends On

    To

    All Day

    Repeat Event

    Repeat gap

    Repeat by day

    Repeat Ends On

    Search Keywords

    Counter

    Your E-mail

    Notes to the reviewer (optional)

    Privacy Agreement

    Privacy verklaring de Systeem Academie De Systeem Academie is gevestigd te 1014 ZJ Amsterdam, Narva-eiland 67, en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Contactgegevens: http://www.systeemacademie.nl Narva-eiland 67, 1014 ZJ Amsterdam 06 5571 4261 Mevrouw T. Zwart is de Functionaris Gegevensbescherming van Systeem Academie. Zij is te bereiken via info@systeemacademie.nl. Persoonsgegevens De Systeem Academie verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens omvatten uw naam, adres en woonplaats, uw telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@systeemacademie.nl. Dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk. Doel en grondslag De Systeem Academie verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw deelname aan de trainingen en voor het verzenden van een geregelde nieuwsbrief. Wanneer u aangeeft geen prijs te stellen op toezending van deze informatie, dan verwijderen wij u van de verzendlijst. Geautomatiseerde besluitvorming De Systeem Academie neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat daarbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Systeem Academie) tussen zit. De Systeem Academie gebruikt een computerprogramma/systeem voor de verzending van haar nieuwsbrief. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren De Systeem Academie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor naam, bankrekeningnummer en e-mailadres geldt een bewaartermijn van maximaal één jaar. Delen van persoonsgegevens met derden De Systeem Academie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Systeem Academie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken De Systeem Academie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie verwijderen, die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Systeem Academie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@systeemacademie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Systeem Academie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Onze manier van beveiliging van persoonsgegevens De Systeem Academie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en zal passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@systeemacademie.nl.

    I Agree

   • stec_replace_summary

    Awaiting approval

    Cancel
    Cancel
   • stec_replace_tags
    Invited
    stec_replace_icon
    stec_replace_summary stec_replace_short_desc
    Expired
    In Progress
    stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date
    stec_replace_image
    stec_replace_icon
    stec_replace_date_big
    stec_replace_date
    stec_replace_tags
    stec_replace_summary
    stec_replace_short_desc
    • Event Info

    • Location

    • Schedule

    • Guests

    • Attendance

    • Shop

    • Forecast

    • Comments

    stec_replace_tags

    stec_replace_summary

    stec_replace_description
    • stec_replace_title
     Organizer of stec_replace_event
     stec_replace_about
     stec_replace_social
    Visit Website
    • 0

     days

    • 0

     hours

    • 0

     minutes

    • 0

     seconds

    • Attend

    • Decline

    Event expired

    Event is in progress

    Book this event
    Additional information
    View Cart Proceed to payment

    Attachments

    Import naar Google Calendar

    Location

    stec_replace_location

    Get Directions

    Get Directions

    Could not find route!

    Details

    stec_replace_details

    No schedule

    stec_replace_date stec_replace_time
    stec_replace_title
    stec_replace_desc
    stec_replace_avatar
     stec_replace_social

    stec_replace_name

    stec_replace_about

    You are invited to this event!

    • Attend

    • Decline

    • stec_replace_name
      stec_replace_status

     stec_replace_name

    stec_replace_product_image
    featured sale out of stock

    stec_replace_product_title

    stec_replace_product_short_desc

    QTY:stec_replace_product_quantity

    PRICE:stec_replace_product_price

    Add to Cart

    Product

    Name

    Quantity

    Price

    Action

    Weather data is currently not available for this location

    Weather Report

    Today stec_replace_today_date

    stec_replace_today_icon_div

    stec_replace_current_summary_text

    stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

    Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

    Humidity stec_replace_current_humidity %

    Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

    Forecast

    Date

    Weather

    Temp

    stec_replace_date

    stec_replace_icon_div

    stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

    stec_replace_5days

    Next 24 Hours

    Powered by Forecast.io

    De meeste cursussen worden gegeven op mooie locaties in Utrecht en vlakbij Zutphen. Voor sommige cursussen wijken we uit naar een andere locatie; check hiervoor de betreffende cursus op de agenda. Voor annulering van je cursus gelden de algemene voorwaarden.

    Na inschrijving krijg je direct een bevestiging en factuur per mail. Heb je vragen: neem dan gerust contact met ons op via info@systeemacademie.nl of 06-55714261. NB: geef bij het inschrijven en vragen altijd je privé-mail op.

    Betaalt je werkgever de factuur? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over cursus op factuur.

    Onze cursussen incompany volgen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over ons incompany aanbod.

     

    Cursus vol?

    Als er bij de gewenste cursus geen plekken meer beschikbaar zijn, klik op de onderstaande knop om je in te schrijven voor de reservelijst.