Home Cursusaanbod

Een Taal Erbij cursus die bij je past

De Systeem Academie leidt vakgenoten op in het werken met Een Taal Erbij. De methode hebben we geleerd bij de Kontekst, waar we jarenlang als docenten hebben gewerkt. Ook ontwikkelden we daar een eigen aanbod in trainingen.

We hebben een breed aanbod in Een Taal Erbij cursussen. En bij ons bepalen cursisten zelf in welk tempo zij zich willen scholen. Ons doel is dat je na een Een Taal Erbij cursus het geleerde kan toepassen in je werk. Daarom is er aandacht voor theorie, casuïstiek en voor de rol van de hulpverlener. Het startpunt van de leerroute in Een Taal Erbij is de Basiscursus. Ook kan je je binnen de Systeem Academie altijd verder ontwikkelen.

De Vervolgcursus en de cursus Specialistische cursus Een Taal Erbij leiden je op tot een echte kenner in Een Taal Erbij. Vooral door de therapeutische verdieping in elke cursus en onze expertise in het werken met het materiaal kun je de methodiek straks zelfverzekerd toepassen. 

Maar een andere mogelijke route is het volgen van één of meer korte Workshops. Daarmee verdiep je je expertise over specifieke thema’s en je vaardigheden in Een Taal Erbij. Deze Workshops. worden altijd heel enthousiast ontvangen door de deelnemers. Ook een Een Taal Erbij cursus of Workshop op maat (incompany) behoort tot de mogelijkheden! 

Ons gehele cursusaanbod is vrijgesteld van btw.

Een Taal Erbij cursus bij de Systeem Academie

Basiscursus Een Taal Erbij

Vervolgcursus Een Taal Erbij

Specialistische cursus in Een Taal Erbij

Systemisch werken met Een Taal Erbij

Nieuw! Hechtingsgericht werken met Een Taal Erbij

Complexe scheidingen met Een Taal Erbij

Nieuw samengestelde gezinnen met Een Taal Erbij

Rouw en Verlies met Een Taal Erbij

Adoptie- en pleegzorg met Een Taal Erbij

Verslaving met Een Taal Erbij

Emotion Focused Therapy (EFT) met Een Taal Erbij

NIEUW! Gezinsgericht werken met tieners en Een Taal Erbij

1. Basiscursus | 2 daagse Een Taal Erbij cursus

Marjan

“Deze cursus heeft mij geholpen om op een andere manier contact met mijn cliënten te maken, het helpt me om het verhaal van vroeger in het hier en nu te brengen, heel fijn!”

Marjan

1. Basiscursus | 2 daagse Een Taal Erbij cursus

De Basiscursus biedt een kennismaking met de methode Een Taal Erbij. Je leert in deze basis Een Taal Erbij cursus de grammatica van de methode Een Taal Erbij en hoe het visualiseren ondersteuning kan bieden, in individuele en in relatietherapie, met kinderen en met volwassenen. De Basiscursus Een Taal Erbij leert je verschillende thema’s met poppetjes en ander materiaal neer te zetten. De thema’s die bij de Basiscursus aan bod komen zijn onder andere:

 • kwetsbaarheid en copingstijlen
 • loyaliteiten
 • relatiedynamieken
 • gezinsrelaties
 • rouw en verlies
 • opvoeding

De theoretische achtergrond is systeemtherapeutisch, contextueel en psychodynamisch.

Werkwijze
De hulpverlenersrelatie wordt met poppetjes gevisualiseerd en uitgewerkt. Aan de hand van korte casussen worden diverse toepassingen gedemonstreerd over de thema’s in de cursus. Zowel plenair, als in kleine groepjes oefenen deelnemers met het gebruik van de poppetjes en de grammatica van Een Taal Erbij. Het innerlijke gesprek en de eigen geschiedenis van de hulpverlener komen hierbij uitgebreid aan bod. Het accent ligt op kennisdeling en -overdracht, inspiratie en demonstratie. De deelnemers leren van elkaar en binnen een veilige setting. Theoretische uitleg wordt afgewisseld met praktische oefeningen en opdrachten. Er is ook ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Leerdoelen
Het doel van de Een Taal Erbij cursus is het zelf leren werken met het materiaal, Een Taal Erbij naast onze verbale taal, en om een integratie te bereiken tussen het praten en het gelijktijdig hanteren van de poppetjes en het materiaal. Je leert hoe je je handen kan laten doen wat je intuïtie ingeeft, en neer te zetten wat een cliënt probeert te zeggen of niet in woorden uit kan drukken. Aan het einde van deze cursus kunnen de deelnemers:

 • De eigen therapeutische relatie met Een Taal Erbij neerzetten en hebben deelnemers daar meer inzicht in.
 • Het basismateriaal van Een Taal Erbij toepassen.
 • Systemische en contextuele begrippen met Een Taal Erbij neerzetten.
 • Een rouwpad uitzetten.
 • Parentificatie uitbeelden.

Doelgroep: cursisten binnen alle terreinen van de hulpverlening en aanverwante beroepen.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is HBO-niveau. Het aanvangsniveau is MBO-4. Bij vragen, neem contact met ons op.

Accreditaties nascholing: zie de agenda.

Kosten: zie de agenda.

Locatie: The Colour Kitchen Zuilen: Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht

Contact: info@systeemacademie.nl

Inschrijven: agenda

Agenda bekijken Boek incompany

“Deze cursus heeft mij geholpen om op een andere manier contact met mijn cliënten te maken, het helpt me om het verhaal van vroeger in het hier en nu te brengen, heel fijn!”

Marjan

2. Vervolgcursus | 2 daagse Een Taal Erbij cursus

Wouter

“Ik vond de cursus inspirerend. Het heeft er nu al voor gezorgd dat we een extra manier hebben meegekregen om naar de processen met onze gezinnen te kijken. In de overdracht hoor ik regelmatig de vraag terugkomen welk poppetje er nu eigenlijk spreekt bijzonder.”

Wouter

2. Vervolgcursus | 2 daagse Een Taal Erbij cursus

De Vervolgcursus biedt verdieping van je kennis in Een Taal Erbij. De geschiedenis en context van de hulpverlener wordt in deze cursus met het materiaal verder uitgewerkt. Hoe kan jij jezelf als hulpverlener zo goed en passend mogelijk inzetten in je werk en werkomgeving? Het samen overzien met Een Taal Erbij biedt zowel jou als je cliënten vertrouwen en ruimte.

De dynamiek, rollen en patronen tussen individuen, partners en gezinsleden worden uitgebeeld met het materiaal, waardoor nieuwe hypotheses ontstaan en er ruimte gecreëerd wordt voor andere gevoelens en oplossingen.

De deelnemers ontwikkelen verdere vaardigheden in de methode door eigen inbreng en zelf te oefenen. Verder komen hedendaagse thema’s in de hulpverlening in vogelvlucht aan bod: 

 • conflictscheidingen
 • verlies en rouw
 • hechtingsproblemen in samengestelde gezinnen
 • pleeg- en adoptiezorg

De theoretische achtergrond is systeemtherapeutisch, contextueel en psychodynamisch. 

Werkwijze
Aan de hand van korte casussen worden diverse toepassingen gedemonstreerd, waaronder het visualiseren van complexe relatie- en gezinsdynamieken. Deelnemers oefenen plenair en in kleine groepjes. Het innerlijke gesprek en de eigen geschiedenis van de hulpverlener komen hierbij aan bod. Er is aandacht voor timing, meerzijdige partijdigheid en intervisie. De focus ligt op kennisdeling- en overdracht, inspiratie en demonstratie. De deelnemers leren van elkaar binnen een veilige setting. Theoretische uitleg wordt afgewisseld met praktische oefeningen en opdrachten. Er is ruimte voor eigen casuïstiek.

Leerdoelen
Het doel van Een Taal Erbij vervolgcursus is het zelf leren werken met het materiaalen om een integratie te bereiken tussen het praten en het gelijktijdig hanteren van de poppetjes en het materiaal. Na afloop van deze cursus kunnen deelnemers:

 • Reflecteren op eigen functioneren, rol en positie.
 • Zichzelf bewust meenemen in de gesprekken (tegenoverdracht).
 • Professioneel gebruik van maken van tegenoverdracht (bewust worden en leren inzetten).
 • Zichzelf gebruiken om verder te komen in een impasse met een cliënt(systeem).
 • Een dynamiek in een systeem of team doorgronden en de eigen rol daarin verhelderen.

Doelgroep: de Vervolgcursus is geschikt voor cursisten die de Basiscursus gevolgd hebben en/of ervaring hebben in het werken met poppetjes.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is HBO-niveau. Het aanvangsniveau is MBO-4. Bij vragen, neem contact met ons op.

Accreditaties: zie de agenda.

Kosten: zie de agenda.

Locatie: The Colour Kitchen Zuilen, te Utrecht.

Contact: info@systeemacademie.nl

Agenda bekijken Boek incompany

“Ik vond de cursus inspirerend. Het heeft er nu al voor gezorgd dat we een extra manier hebben meegekregen om naar de processen met onze gezinnen te kijken. In de overdracht hoor ik regelmatig de vraag terugkomen welk poppetje er nu eigenlijk spreekt bijzonder.”

Wouter

3. Specialistische cursus | 6-daagse Een Taal Erbij cursus

Saskia

“In alle opzichten genoten en geïnspireerd!”

Saskia

3. Specialistische cursus | 6-daagse Een Taal Erbij cursus

De Specialistische cursus is een uitgebreide vervolgcursus in Een Taal Erbij. Let op: dit is geen cursus in het kader van de opleiding tot systeemtherapeut NVRG! Kijk daarvoor onder onze systeemopleiding.

De specialistische cursus biedt theorie, ervaring, kennis, handvatten en het oefenen van een systeemgerichte blik vanuit diverse stromingen binnen de systeemtheorie waaronder de narratieve, structurele, contextuele en de hechtingsgerichte stromingen. Deze verdiepingscursus is erop gericht om de deelnemer te leren zich instrumenteel in te zetten ten bate van de cliënt, het cliëntsysteem en gelijktijdig zelf persoonlijk en professioneel te groeien.

Deelnemers leren hun systemische blik te verbreden en te visualiseren met Een Taal Erbij en krijgen gelijktijdig de mogelijkheid om ook contact te maken met de belevingswereld van hun cliënten. 

Werkwijze
Door het ervaringsgerichte werken met Een Taal Erbij leren cursisten de positie, de dynamiek, rollen en copingstijlen tussen individuen, partners en gezinsleden uit te beelden met het materiaal. Daardoor ontstaan nieuwe perspectieven en hypotheses en kan er erkenning komen voor onderliggende kwetsbare gevoelens. Er is aandacht voor timing, meerzijdige partijdigheid en intervisie.

Aan de hand van casussen worden diverse toepassingen gedemonstreerd, waaronder het visualiseren van complexe relatie- en gezinsdynamieken. Zowel plenair, als in kleine groepjes oefenen deelnemers met het gebruik van de poppetjes en de grammatica van Een Taal Erbij. Het innerlijk gesprek en de eigen geschiedenis van de hulpverlener komen hierbij aan bod. Er is aandacht voor timing en meerzijdige partijdigheid.

De deelnemers leren van elkaar en binnen een veilige setting. Theoretische uitleg wordt afgewisseld met praktische oefeningen en opdrachten. Er is ruimte voor eigen casuïstiek.

Leerdoelen
Het doel van de Specialistische cursus is het professioneel leren werken met het materiaal in een systeemtherapeutische setting zoals gezinnen en relaties maar ook in individuele therapie en casuïstiekbespreking zoals intervisie of supervisie.  Na afloop van deze cursus kunnen deelnemers:

 • Systeemtheoretische kennis toepassen.
 • Een Taal Erbij inzetten op een aantal veelvoorkomende probleemgebieden in de hulpverlening.
 • Binnen een gezinssysteem verandering bewerkstelligen.
 • Psychiatrische problemen in een systeemtherapeutisch kader plaatsen.
 • Intergenerationele overdrachten vanuit de vierde dimensies herkennen.
 • Hun persoonlijke ontwikkelingsproces voortzetten en inzichtelijk maken.

Toetsing: aan het eind van de cursus geven de cursisten een presentatie waarin ze hun eigen ontwikkelingsproces laten zien aan de hand van een casus.

Doelgroep: hulpverleners die de Basiscursus Een Taal Erbij gevolgd hebben.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is HBO-niveau. Het aanvangsniveau is MBO-4. Bij vragen, neem contact met ons op.

Accreditaties: zie de agenda.

Kosten: zie de agenda.

Houd de agenda van de Systeem Academie in de gaten voor de eerste Specialistische cursus Een Taal Erbij.

Locatie onder voorbehoud: omgeving Zutphen. 

Contact: info@systeemacademie.nl

Agenda bekijken Boek incompany

“In alle opzichten genoten en geïnspireerd!”

Saskia

4. Systemisch werken met Een Taal Erbij

Samira

“Ik heb me gezien en gehoord gevoeld”

Samira

4. Systemisch werken met Een Taal Erbij

Themadag systemisch werken met Een Taal Erbij

Tijdens deze themadag wordt op een systemische manier gekeken naar patronen en relatiedynamieken die vaak voortkomen vanuit de familiegeschiedenis. Het visualiseren met ‘Een Taal Erbij’ geeft inzicht in de patronen en ongezegde gevoelens waardoor ruimte voor de oplossing op tafel komt. In deze themadag maak je kennis met het systeemtherapeutische gedachtengoed. Je leert het materiaal van Een Taal Erbij op tafel te zetten zodat het beeld helpt verhelderen en focussen.

Werkwijze
Het accent ligt op kennisdeling- en overdracht, inspiratie en demonstratie. De deelnemers leren ook van elkaar en binnen een veilige setting. Theoretische uitleg wordt afgewisseld met praktische oefeningen en opdrachten. De docenten zijn als therapeut geregistreerd bij de NVRG. 

Leerdoelen

 • de cursisten leren de grondbeginselen van de poppetjestaal kennen en toepassen.
 • de cursisten kunnen een vertaalslag maken van ingebrachte problematiek naar systemisch denken.
 • cursisten hebben ervaren hoe het is zelf op tafel te staan, met een eigen gezin/systeem en de bijhorende patronen.
 • cursisten kunnen een start maken met een systeemgesprek gericht op de onderliggende gezinspatronen.
 • dysfunctionele -en escalatie patronen te herkennen en neer te zetten

Doelgroep: cursisten werkzaam binnen alle terreinen van de hulpverlening. Kennis van Een Taal Erbij is geen vereiste.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is HBO-niveau. Het aanvangsniveau is MBO-4. Bij vragen, neem contact met ons op.

Accreditaties: zie de agenda.

Kosten: zie de agenda.

Locatie: The Colour Kitchen Zuilen, Utrecht.

Contact: info@systeemacademie.nl

Boek incompany

“Ik heb me gezien en gehoord gevoeld”

Samira

5. Hechtingsgericht werken met Een Taal Erbij

Naïma

“Zeer inspirerend!! Fijne sfeer, veel geleerd en zin om ermee aan de slag te gaan in mijn eigen werk.”

Naïma

5. Hechtingsgericht werken met Een Taal Erbij

Programma van deze tweedaagse cursus (1 dag ook mogelijk)
In de huidige systeemtherapeutische praktijk is de hechtingstheorie weer terug van weggeweest. Onder stress wordt ons hechtingssysteem geactiveerd. We zoeken onze hechtingsfiguren op, of juist niet, om zo onze emoties te reguleren. Recent onderzoek laat zien dat gehechtheid, affectregulatie en mentaliserend vermogen samengaan en dat ze zich ontwikkelen binnen onze relaties. Hoe we gehecht zijn, bepaalt hoe we functioneren in onze (intieme) relaties en hoe goed we in staat zijn onze emoties te reguleren.

Gehechtheid biedt op die manier een behulpzaam kader om naar interactiepatronen in gezinnen te kijken en gezinnen, relaties en individuen te helpen zich verder te ontwikkelen binnen hun belangrijke hechtingsrelaties.

In deze cursus maak je kennis met het werken met het hechtingsmodel, zowel via theoretische kennis als door zelf te ervaren in de oefeningen. Daarnaast krijg je een introductie in de methode Een Taal Erbij (het werken met Duplo-poppetjes). Je oefent met ervaringsgerichte interventies die goed toepasbaar zijn in het werken met gezinnen. En je leert situaties en belevingen met de Duplo-poppetjes te visualiseren. De werkrelatie komt ook aan bod in deze cursus. Je leert naar je eigen gehechtheid te kijken met behulp van de Duplo-poppetjes. Op die manier word je je meer bewust van je eigen rol als hechtingsfiguur in het werken met gezinnen, ouders en kinderen. Je bent als behandelaar een hechtingsfiguur voor de ouder, waardoor de ouder aan de hechtingsrelatie met het kind kan werken.

Hechtingsgericht werken is gebaseerd op het EFFT-model van Furrow (2019). Emotionally Focuses Family Therapy ziet de klachten van kinderen in de context van verstoorde hechtingsrelaties binnen het gezin en ziet hechtingsproblemen als een systemisch probleem. De negatieve interactiepatronen van conflicten of emotionele afstand binnen gezinnen, zijn volgens dit model uitingen van onveilig geworden hechtingsrelaties. Het doel van EFFT is het veiliger maken van de hechtingsrelaties door het contact tussen de gezinsleden te herstellen en te verbeteren. We werken aan het weer beter begrijpen van elkaar (welke kwetsuren zijn er opgelopen, wat zit er aan kwetsbare emoties achter de boosheid of de onverschilligheid?). Door corrigerende ervaringen in het contact tussen ouder en kind te bewerkstelligen (enactments), wordt het contact tussen de gezinsleden langzaamaan hersteld. Veel voorkomende interactiepatronen tussen ouders en kinderen: najagen & terugtrekken, najagen & terugvechten, terugtrekken & terugtrekken, terugtrekken & najagen.

Praktische informatie
De cursus wordt meestal gegeven in Utrecht en bestaat uit twee dagen, van 9.30 uur tot 16.15 uur. Tussen 12.30 uur en 13.15 uur is er een lunchpauze. De lunch bestaat uit een vegetarische lunch van broodjes, soep en salade. Tijdens beide dagen wordt theorie afgewisseld met praktijk en oefenen. De cursus is toegankelijk voor hulpverleners van verschillende achtergronden. Kennis van Een Taal Erbij is geen voorwaarde voor deelname.

Werkwijze
Het accent van deze Een Taal Erbij Workshop ligt op kennisdeling- en overdracht, inspiratie en demonstratie. De deelnemers leren ook van elkaar en binnen een veilige setting. Theoretische uitleg wordt afgewisseld met praktische oefeningen en opdrachten.

Leerdoelen: na afloop van deze cursus kunnen de deelnemers:

  • De theorie van het hechtingsmodel toepassen.
  • Verstoorde hechtingsrelaties herkennen.
  • Hechtingsrelaties tussen gezinsleden in beeld brengen.
  • Een start maken met het werken met het hechtingsmodel.
  • Een Taal Erbij toepassen in hun werk en gespreksvoering.
  • De rol in het werk en de eigen hechtingsgeschiedenis aan elkaar verbinden.

Doelgroep: hulpverleners werkzaam binnen de (jeugd) GGZ, jeugdzorg, maar ook hulpverleners werkzaam binnen de eerstelijn zoals wijkteams of huisartsenzorg. Kennis van Een Taal Erbij is geen vereiste, maar de cursus kan ook aanvullend op de basiscursus gevold worden.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is HBO-niveau. Bij vragen, neem contact met ons op.

Accreditaties: zie de agenda.

Kosten: zie de agenda.

Locatie: The Colour Kitchen Zuilen, Utrecht.

Contact: info@systeemacademie.nl

Boek incompany

“Zeer inspirerend!! Fijne sfeer, veel geleerd en zin om ermee aan de slag te gaan in mijn eigen werk.”

Naïma

6. Complexe scheidingen met Een Taal Erbij

Annika

“Bedankt voor de Een Taal Erbij Workshop! Het was fijn dat je ons meenam in je expertise. Ik weet nu beter wat me te doen staat als ik zelf opgesplitst raak als hulpverlener in een ingewikkelde scheidingssituatie. De natuurlijke manier van verhalend vertellen met de poppetjes werkte beeldend, was concreet en inzichtelijk. Ik ga de poppetjes zeker gebruiken!”

Annika

6. Complexe scheidingen met Een Taal Erbij

Themadag

In Nederland worden per jaar gemiddeld 3000 kinderen aangemeld bij de hulpverlening als gevolg van ernstige scheidingsproblemen van de ouders. Voor hulpverleners zijn deze complexe scheidingen vaak de moeilijkste. De kinderen lopen vaak ernstige schade op en hun belangen worden letterlijk ‘bevochten’ door de ouders. Deze workshop kan je nieuwe inzichten en ruimte bieden voor oplossingen doordat de complexe situaties in beeld gebracht gaan worden.

Een Taal Erbij is voor ons een onmisbaar instrumenten in het werken met ouders die verwikkeld zijn in een complexe scheiding. De methodiek helpt je als hulpverlener overzicht te krijgen op de soms al jaren slepende problemen en zicht te krijgen op de oorzaken van de destructieve dynamiek. Vaak zijn dit traumatische ervaringen of hechtingsproblemen bij de ouders.

Deze Een Taal Erbij Workshop is gericht op het leren van theorie, verdieping van expertise, het leren van nieuwe interventies, en het oefenen van praktijksituaties. De ingewikkelde scheidingssituatie of het verhaal wordt met behulp van Een Taal Erbij direct vertaald door de praktische oefeningen en rollenspelen.

Ook kan er erkenning komen voor ieders inzet en tevens helderheid en sturing bieden aan de mogelijke interventies. De cursisten krijgen handvatten aangereikt hoe zich op te stellen in de ingewikkelde driehoek tussen beide ouders en het kind/de kinderen en op welke manieren ieders belangen behartigd kunnen worden.

Werkwijze
Het accent van deze Een Taal Erbij Workshop ligt op kennisdeling- en overdracht, inspiratie en demonstratie. De deelnemers leren ook van elkaar en binnen een veilige setting. Theoretische uitleg wordt afgewisseld met praktische oefeningen en opdrachten.

Leerdoelen
Aan het einde van de Een Taal Erbij Workshop zijn de deelnemers in staat om:

 • een scheidend systeem en de complexiteit ervan met de poppetjes neer te zetten.
 • zicht te krijgen op oorsprong van de escalatie patronen en de destructieve dynamiek.
 • de positie, rol en de klem van jou als hulpverlener zichtbaar maken.
 • risicofactoren te herkennen die schadelijk zijn voor de persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen.

Doelgroep: cursisten werkzaam binnen alle terreinen van de hulpverlening. Kennis van Een Taal Erbij is geen vereiste.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is HBO-niveau. Het aanvangsniveau is MBO-4. Bij vragen, neem contact met ons op.

Accreditaties: zie de agenda.

Kosten: zie de agenda.

Locatie: The Colour Kitchen Zuilen, Utrecht.

Contact: info@systeemacademie.nl

Agenda bekijken Boek incompany

“Bedankt voor de Een Taal Erbij Workshop! Het was fijn dat je ons meenam in je expertise. Ik weet nu beter wat me te doen staat als ik zelf opgesplitst raak als hulpverlener in een ingewikkelde scheidingssituatie. De natuurlijke manier van verhalend vertellen met de poppetjes werkte beeldend, was concreet en inzichtelijk. Ik ga de poppetjes zeker gebruiken!”

Annika

7. Nieuw samengestelde gezinnen: samengesteld, stief-, en co-ouderschap

Marja

“Het was een rijke en zeer inspirerende dag, waarin het gelukt is om mijn kennis van Een Taal Erbij op te frissen. Bedankt voor de inzet en inspiratie die je hebt gegeven! Het was ook fijn om twee keer de gelegenheid te hebben zelf te oefenen”

Marja

7. Nieuw samengestelde gezinnen: samengesteld, stief-, en co-ouderschap

Themadag

Loslaten en opnieuw verbinden met samengestelde gezinnen. Het doel van deze Een Taal Erbij Workshop is om belangrijke thema’s bij samengestelde gezinnen meer inzichtelijk te maken met Duplo-poppetjes en ander materiaal. Deze gezinnen moeten vaak nog afscheid nemen van het oude gezin, waar om uiteenlopende redenen weinig of helemaal niet meer over wordt gesproken.

Zowel bij ouders als bij de kinderen is er vaak geen ruimte voor de rouw over het oude gezinssysteem. De poppetjes bieden de ideale mogelijkheid om de oude gezinssamenstellingen op tafel te zetten en brengen vanzelf de aandacht naar het verlies hiervan, of het nu gaat om overlijden van een ouder/partner of om een scheiding.

Alle belevingen en ieders verhaal komen op tafel. Pas als de aandacht daarnaar uit kan gaan, ontstaat er ruimte voor het aangaan van nieuwe verbindingen in het nieuwe gezin.  De verschillende loyaliteiten van kinderen en ook van ouders en de (ex-) partnerrelatie-dynamieken worden zichtbaar wanneer de verschillende systemen op tafel komen te staan.

We staan stil bij de verschillende taken van de hulpverlener in het werken met deze gezinnen. De hulpverlener zelf heeft ervaringen met loslaten en verbinden; we besteden aandacht aan meer bewustwording hiervan.

Werkwijze
Het accent van deze Een Taal Erbij Workshop ligt op ervaringsgericht werken, kennisdeling- en overdracht, inspiratie en demonstratie. De deelnemers leren ook van elkaar en binnen een veilige setting. Theoretische uitleg wordt afgewisseld met praktische oefeningen en opdrachten.

Leerdoelen
Aan het einde van de dag zijn de cursisten in staat om:

 • het materiaal van Een Taal Erbij toe te passen.
 • het gedrag, de uiting van de rouw van de verschillende gezinsleden in beeld te brengen.
 • de loyaliteiten te herkennen en op tafel te zetten.
 • relatie dynamieken en opvoed dynamieken zichtbaar te maken.
 • parentificatie te herkennen.
 • zichzelf met betrekking tot dit thema en als hulpverlener bewust    in te zetten.
 • meerzijdige partijdigheid in te zetten in het begeleiden van een samengesteld gezin.

Doelgroep: cursisten werkzaam binnen alle terreinen van de hulpverlening. Kennis van Een Taal Erbij is geen vereiste.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is HBO-niveau. Het aanvangsniveau is MBO-4. Bij vragen, neem contact met ons op.

Accreditaties: zie onder de agenda.

Kosten: zie de agenda.

Locatie: The Colour Kitchen Zuilen, Utrecht.

Contact: info@systeemacademie.nl

Agenda bekijken Boek incompany

“Het was een rijke en zeer inspirerende dag, waarin het gelukt is om mijn kennis van Een Taal Erbij op te frissen. Bedankt voor de inzet en inspiratie die je hebt gegeven! Het was ook fijn om twee keer de gelegenheid te hebben zelf te oefenen”

Marja

8. Rouw en verlies met Een Taal Erbij

Brenda

“Geef jezelf een cadeau en boek deze themadag met Een Taal Erbij!”

Brenda

8. Rouw en verlies met Een Taal Erbij

Themadag

Rouw en verlies horen bij het leven en in ons werk worden we vaak geconfronteerd met mensen die meerdere verlieservaringen te verwerken hebben. Rouwprocessen kunnen stagneren of gecompliceerd zijn door de veelheid van life events, door eerdere verlieservaringen en door de omstandigheden van de verlieservaring.

Deze themadag is gericht op verdieping van expertise op het gebied van rouw en verlies, het leren van  nieuwe mogelijkheden en het oefenen van praktijksituaties.

Het verhaal of de casus wordt met behulp van Een Taal Erbij direct vertaald naar de praktijk door de praktische oefeningen in rollenspellen. Je leert de methodiek te gebruiken in de rouwbegeleiding maar ook in therapie bij zowel kinderen, jongeren en volwassenen. Tevens leer je  de verliessituatie -en het rouwproces met Een Taal Erbij te verbeelden.

Onbenoembare ervaringen worden gevisualiseerd waardoor er vanaf een veiligere afstand gereflecteerd kan worden en de ervaring van toen in het heden kan worden besproken. De traumatische ervaring maar ook de rouwtaken worden gevisualiseerd, en cursist wordt geholpen om de afsplitsing zichtbaar te maken van het getraumatiseerde deel en coping van de rouwende.  

Ook worden de gevolgen van intergenerationele onverwerkte trauma’s zichtbaar en begrijpelijk. Omdat het gezinssysteem van de cursist of van hun cliënt op tafel wordt gezet worden onder meer de hulpbronnen en de eventuele stagnerende factoren helder gemaakt.

Werkwijze
Het accent van deze Een Taal Erbij Workshop ligt op ervaringsgericht werken, kennisdeling- en overdracht, inspiratie en demonstratie. De deelnemers leren ook van elkaar en binnen een veilige setting. Theoretische uitleg wordt afgewisseld met praktische oefeningen en opdrachten.

Leerdoelen
Aan het einde van de dag zijn de cursisten in staat om:

 • het basismateriaal te gebruiken.
 • de verlieservaring in beeld te brengen.
 • het rouwpad neer te leggen.
 • de coping/ overlevingsdelen zichtbaar te maken.
 • parentificatie bij verlies te herkennen.
 • ruimte voor verandering vinden bij een gestagneerd rouwproces.

Doelgroep: cursisten werkzaam binnen alle terreinen van de hulpverlening. Kennis van Een Taal Erbij is geen vereiste.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is HBO-niveau. Het aanvangsniveau is MBO-4. Bij vragen, neem contact met ons op.

Accreditaties: zie de agenda.

Kosten: zie de agenda.

Locatie: The Colour Kitchen Zuilen, Utrecht.

Contact: info@systeemacademie.nl

Agenda bekijken Boek incompany

“Geef jezelf een cadeau en boek deze themadag met Een Taal Erbij!”

Brenda

9. Adoptie- en pleegzorg met Een Taal Erbij

Marne

“Mooie combinatie van onderwijs en oefenen in een veilige setting, heel hartelijk bedankt!”

Marne

9. Adoptie- en pleegzorg met Een Taal Erbij

Themadag
Deze Een Taal Erbij themadag is gericht op verdieping van expertise op het gebied van adoptie- en pleegzorg, het leren van een nieuwe techniek en het oefenen van praktijksituaties met behulp van Een Taal Erbij. Voor pleegzorgwerkers is het vaak een klus om pleegouders te begeleiden in de omgang met de gedragsproblemen van de vaak getraumatiseerde pleeg- of adoptiekinderen.

Een Taal Erbij kan helpen om overzicht te krijgen op het vaak verwarrende verloop van het kinderleven tot nu toe. En erkenning geven aan de immense aanpassing die de kinderen hebben moeten doen doordat zij opgroeien in verschillende en vaak ingewikkelde gezinssystemen.

Binnen pleeg- en adoptiezorg spelen thema’s als trauma’s, verstoorde hechting, parentificatie en verlieservaringen. Voor pleegzorgwerkers maar ook voor de ouders van pleeg- of adoptiekinderen is het gevisualiseerde verhaal van het kind helpend en erkennend. Zowel het biologische als de latere gezinssystemen komen op tafel waardoor (vaak onzichtbare) loyaliteiten zichtbaar worden en binnen een veilige setting besproken kunnen worden. 

Maar ook kunnen onverwerkte en vaak traumatische ervaringen uit de eigen geschiedenis van pleegouders zich herhalen in de opvoeding van het pleegkind. Een Taal Erbij kan helpen om deze overdrachten beter te begrijpen en daarnaast het vaak ingewikkelde gedrag van het pleegkind te begrijpen en te ontschuldigen. Ook volwassenen die zelf als kind geadopteerd zijn kunnen baat hebben bij de verhelderende uitleg met behulp van een taal erbij.

Werkwijze
Het accent van deze Een Taal Erbij Workshop ligt op ervaringsgericht werken, kennisdeling- en overdracht, inspiratie en demonstratie. De deelnemers leren ook van elkaar en binnen een veilige setting. Theoretische uitleg wordt afgewisseld met praktische oefeningen en opdrachten. Het verhaal of de casus wordt met behulp van Een Taal Erbij direct vertaald naar de praktijk door de praktische oefeningen en rollenspelen.

Leerdoelen

 • cursisten krijgen psycho educatie over hechtingsproblemen en hoe trauma zich kan uiten in gedrag;
 • cursisten kunnen een opstelling maken over onzichtbare en gespleten loyaliteiten
 • kunnen na afloop een adoptie geschiedenis neerzetten
 • cursisten kunnen met behulp van de opstelling de achtergronden van probleemgedrag bij kinderen verklaren

Doelgroep: cursisten werkzaam binnen alle terreinen van de hulpverlening. Kennis van Een Taal Erbij is geen vereiste.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is HBO-niveau. Het aanvangsniveau is MBO-4. Bij vragen, neem contact met ons op.

Accreditaties: zie de agenda.

Kosten: zie de agenda.

Locatie: The Colour Kitchen Zuilen, Utrecht.

Contact: info@systeemacademie.nl

Agenda bekijken Boek incompany

“Mooie combinatie van onderwijs en oefenen in een veilige setting, heel hartelijk bedankt!”

Marne

10. Verslaving met Een Taal Erbij

Mathilde (België)

“Door de poppekes heb ik veel meer besef van wat er allemaal onderhuids meespeelt bij mijn cliënten!”

Mathilde (België)

10. Verslaving met Een Taal Erbij

Themadag

Deze Een Taal Erbij themadag is gericht op verdieping van expertise op het gebied van verslaving en het leren van  nieuwe technieken, inzichten en mogelijkheden. Een Taal Erbij helpt om achtergronden en oorzaken van de problematiek te verhelderen, het verhaal vanuit een ander perspectief bekijken en de impact en de gevolgen voor de betrokkenen letterlijk zichtbaar te maken.

Een Taal Erbij kan helpen erkenning te geven voor dit leed maar ook systeemleden in hun codependency te onderkennen. In veel gevallen is er sprake van comorbiditeit en ligt er onverwerkt  trauma ten grondslag aan de verslaving. Ook negatieve kernovertuigingen die ontstaan zijn vanuit langdurig bestaande parentificatie, overlevingsmechanismen en hechtingsproblematiek krijgen aandacht en kunnen zichtbaar gemaakt worden.

Omdat verslaving vaak wordt doorgegeven worden deze intergenerationele overdrachten zichtbaar en daardoor bespreekbaar gemaakt.

Werkwijze
Het accent van deze Een Taal Erbij Workshop ligt op ervaringsgericht werken, kennisdeling- en overdracht, inspiratie en demonstratie. De deelnemers leren ook van elkaar en binnen een veilige setting. Theoretische uitleg wordt afgewisseld met praktische oefeningen en opdrachten. Het verhaal of de casus wordt met behulp van Een Taal Erbij direct vertaald naar de praktijk.

Leerdoelen
Op het eind van de dag zijn de cursisten in staat om:

 • verslavings onderhoudende factoren in het systeem zichtbaar te maken.
 • destructieve dynamiek te visualiseren.
 • co-dependency en parentificatie zichtbaar te maken.
 • ruimte voor veranderingen te vinden.
 • te reflecteren op eigen schades en schatten (coping)  als hulpverlener.

Doelgroep: cursisten werkzaam binnen alle terreinen van de hulpverlening. Kennis van Een Taal Erbij is geen vereiste.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is HBO-niveau. Het aanvangsniveau is MBO-4. Bij vragen, neem contact met ons op.

Accreditaties: zie de agenda.

Kosten: zie de agenda.

Locatie: The Colour Kitchen Zuilen, Utrecht.

Contact: info@systeemacademie.nl

Agenda bekijken Boek incompany

“Door de poppekes heb ik veel meer besef van wat er allemaal onderhuids meespeelt bij mijn cliënten!”

Mathilde (België)

11. Emotion Focused Therapy (EFT) met Een Taal Erbij

Erik

“Deze Een Taal Erbij Workshop geeft me zoveel meer mogelijkheden in het werken met echtparen”

Erik

11. Emotion Focused Therapy (EFT) met Een Taal Erbij

Themadag     

Deze Een Taal Erbij themadag is gericht op verdieping van expertise in het werken met partnerrelaties, het leren van nieuwe technieken en mogelijkheden en het oefenen van praktijksituaties. Voor therapeuten die werken volgens de Emotion Focused Therapy (EFT) kan het tegelijk kunnen toepassen van Een Taal Erbij enorm helpend zijn.

Relatieproblemen ontstaan vanuit een onveilige of verstoorde hechtingsgeschiedenis van de partners en een therapeut kan helpen die hechtingsangsten- en behoeftes bespreekbaar te maken en te helen in de relatie. Een Taal Erbij als non- verbale methode kan vanuit een veilig kader en gepaste afstand toch de kwetsbaardere emoties weten te raken die zo goed zijn weggestopt. Hechtingsgeschiedenissen kunnen worden neergezet en overlevingsstrategieën die zo hard nodig zijn geweest om de hechtingspijnen niet te hoeven voelen kunnen worden opgespoord en erkend.

Tevens is er aandacht voor individuatie en autonomie. Hechtingsangsten- en behoeftes worden gevisualiseerd en kunnen besproken worden. Dat geeft jou als therapeut nieuwe richtingen om verder te behandelen en meer de diepte in te gaan met het echtpaar.In de workshop zal het ook over de eigen hechtingspatronen van de therapeuten gaan. Het is belangrijk om onszelf als therapeut ook in dat opzicht goed te kennen en zicht te hebben op de schatten en de schades in onszelf.   

Werkwijze
Het accent ligt op kennisdeling- en overdracht, inspiratie en demonstratie. De deelnemers leren ook van elkaar en binnen een veilige setting. Theoretische uitleg wordt afgewisseld met praktische oefeningen en opdrachten. De docenten zijn als therapeut geregistreerd bij Stichting EFT. 

Leerdoelen
Na afloop van deze Een Taal Erbij Workshop ben je in staat om:

 • dysfunctionele -en escalatie patronen te herkennen en neer te zetten
 • je eigen persoonlijke hechtingsgeschiedenis – en evt. relatiedynamiek neer te zetten
 • hechtingspatronen te herkennen
 • ruimte te herkennen voor verdieping in de therapie

Doelgroep: cursisten werkzaam binnen alle terreinen van de hulpverlening. Kennis van Een Taal Erbij is geen vereiste.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is HBO-niveau. Het aanvangsniveau is MBO-4. Bij vragen, neem contact met ons op.

Accreditaties: zie de agenda.

Kosten: zie de agenda.

Locatie (onder voorbehoud): The Colour Kitchen Zuilen, Utrecht.

Contact: info@systeemacademie.nl

Agenda bekijken Boek incompany

“Deze Een Taal Erbij Workshop geeft me zoveel meer mogelijkheden in het werken met echtparen”

Erik

12. Nieuw! Themadag Gezinsgericht werken met tieners en Een Taal Erbij

Samira

“Ik heb me gezien en gehoord gevoeld”

Samira

12. Nieuw! Themadag Gezinsgericht werken met tieners en Een Taal Erbij

Themadag Gezinsgericht werken met tieners én Een Taal Erbij

‘Verbinden om goed los te kunnen laten’.

Deze themadag geeft verdieping van de expertise in het werken met gezinnen met tieners, leert je de methodiek Een Taal Erbij toe te passen en je gaat oefenen met situaties uit je eigen praktijk en Een Taal Erbij. Deze dag is toegankelijk voor mensen met en zonder ervaring met Een Taal Erbij.

Er zijn verschillende therapeutische methoden waarmee gezinsbehandelaren werken, waaronder MDFT, MST, EFFT, ABFT. Overkoepelende thema’s uit de modellen worden in deze themadag gebruikt om je in het werken met gezinnen een stapje verder te brengen: gehechtheid, ontwikkelingstaken, losmaken, autonomie, interactiepatronen. Daarnaast leer je als behandelaar de methode Een Taal Erbij toe te passen of je hierin verder te ontwikkelen.

Voor gezinsbehandelaren is het soms een klus om zowel met tieners als met ouders een goede werkrelatie op te bouwen of uit de gezinsescalaties te geraken. Tijdens de cursus sta je stil bij eigen krachten en kwetsbaarheden bij het thema ‘loslaten in verbinding’. Een Taal Erbij geeft inzicht in de tegenoverdracht die deze escalaties kunnen oproepen en helpt je met deze inzichten de gezinnen een stapje verder te brengen.

Werkwijze
Het accent ligt op kennisdeling- en overdracht, inspiratie en demonstratie. De deelnemers leren ook van elkaar en binnen een veilige setting. Theoretische uitleg wordt afgewisseld met praktische oefeningen en opdrachten. De docenten zijn als therapeut geregistreerd bij de NVRG. 

Leerdoelen

 • Cursisten krijgen inzicht in hoe ze zelf zijn gehecht en hoe ze zich hebben losgemaakt.
 • Cursisten leren de ontwikkelingstaken die bij deze leeftijd horen met Een Taal Erbij te verbeelden.
 • Cursisten kunnen een opstelling maken over verschillende interactiepatronen.
 • Cursisten zijn na deze dag opgefrist in de hechtingstheorie en kunnen die toepassen bij gezinnen met tieners.
 • Cursisten hebben inzicht in hoe verbinden én loslaten door zowel ouders als tieners belangrijk zijn in deze levensfase en hoe dit kan worden gevisualiseerd.
 • Cursisten kunnen met behulp van de opstellingen verlies van verbinding herstellen, bij een eigen meegebrachte casus

Doelgroep: cursisten die met gezinnen werken in de GGZ en jeugdhulpverlening. Kennis van Een Taal Erbij is geen vereiste, wel een pré.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is HBO-niveau. Het aanvangsniveau is MBO-4. Bij vragen, neem contact met ons op.

Accreditaties: zie de agenda.

Kosten: zie de agenda.

Locatie onder voorbehoud: The Colour Kitchen Zuilen, Utrecht.

Contact: info@systeemacademie.nl

Boek incompany

“Ik heb me gezien en gehoord gevoeld”

Samira

Agenda cursussen en workshops

Leer 'Een Taal Erbij' via onze curssussen of workshops in de agenda. Ook kan je een cursus of themadag incompany aanvragen.

DATE_LABEL

 • Today

  0

 • WEEK_RANGE_LABEL

 • DAY_LABEL

 • MONTH_LABEL

 • YEAR_LABEL

  Calendar
  Category
   Organizer
    Location

    Look for more

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    DN_T

    You have no events for this day

    Look for more

    You have no events for this month

    Look for more

    You have no events for this month

    You have no events

    stec_replace_image
    stec_replace_icon

    stec_replace_summary

    stec_replace_desc_short
    0d 0h 0m 0s
    Expired
    In Progress

    stec_replace_location

    stec_replace_timespan

   • stec_replace_icon

    stec_replace_summary

    stec_replace_date

   • Create an event

    Click to submit your own event

    Title

    Description (optional)

    Short Description (optional)

    Image (optional)

    Location (optional)

    Website URL (optional)

    Calendar

    Icon

    Category

    Color. By default will use the calendar color

    Starts On

    From

    Ends On

    To

    All Day

    Repeat Event

    Repeat gap

    Repeat by day

    Repeat Ends On

    Search Keywords

    Counter

    Your E-mail

    Notes to the reviewer (optional)

    Privacy Agreement

    Privacy verklaring de Systeem Academie De Systeem Academie is gevestigd te 1014 ZJ Amsterdam, Narva-eiland 67, en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Contactgegevens: http://www.systeemacademie.nl Narva-eiland 67, 1014 ZJ Amsterdam 06 5571 4261 Mevrouw T. Zwart is de Functionaris Gegevensbescherming van Systeem Academie. Zij is te bereiken via info@systeemacademie.nl. Persoonsgegevens De Systeem Academie verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens omvatten uw naam, adres en woonplaats, uw telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@systeemacademie.nl. Dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk. Doel en grondslag De Systeem Academie verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw deelname aan de trainingen en voor het verzenden van een geregelde nieuwsbrief. Wanneer u aangeeft geen prijs te stellen op toezending van deze informatie, dan verwijderen wij u van de verzendlijst. Geautomatiseerde besluitvorming De Systeem Academie neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat daarbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Systeem Academie) tussen zit. De Systeem Academie gebruikt een computerprogramma/systeem voor de verzending van haar nieuwsbrief. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren De Systeem Academie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor naam, bankrekeningnummer en e-mailadres geldt een bewaartermijn van maximaal één jaar. Delen van persoonsgegevens met derden De Systeem Academie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Systeem Academie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken De Systeem Academie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie verwijderen, die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Systeem Academie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@systeemacademie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Systeem Academie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Onze manier van beveiliging van persoonsgegevens De Systeem Academie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en zal passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@systeemacademie.nl.

    I Agree

   • stec_replace_summary

    Awaiting approval

    Cancel
    Cancel
   • stec_replace_tags
    Invited
    stec_replace_icon
    stec_replace_summary stec_replace_short_desc
    Expired
    In Progress
    stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date
    stec_replace_image
    stec_replace_icon
    stec_replace_date_big
    stec_replace_date
    stec_replace_tags
    stec_replace_summary
    stec_replace_short_desc
    • Event Info

    • Location

    • Schedule

    • Guests

    • Attendance

    • Shop

    • Forecast

    • Comments

    stec_replace_tags

    stec_replace_summary

    stec_replace_description
    • stec_replace_title
     Organizer of stec_replace_event
     stec_replace_about
     stec_replace_social
    Visit Website
    • 0

     days

    • 0

     hours

    • 0

     minutes

    • 0

     seconds

    • Attend

    • Decline

    Event expired

    Event is in progress

    Book this event
    Additional information
    View Cart Proceed to payment

    Attachments

    Import naar Google Calendar

    Location

    stec_replace_location

    Get Directions

    Get Directions

    Could not find route!

    Details

    stec_replace_details

    No schedule

    stec_replace_date stec_replace_time
    stec_replace_title
    stec_replace_desc
    stec_replace_avatar
     stec_replace_social

    stec_replace_name

    stec_replace_about

    You are invited to this event!

    • Attend

    • Decline

    • stec_replace_name
      stec_replace_status

     stec_replace_name

    stec_replace_product_image
    featured sale out of stock

    stec_replace_product_title

    stec_replace_product_short_desc

    QTY:stec_replace_product_quantity

    PRICE:stec_replace_product_price

    Add to Cart

    Product

    Name

    Quantity

    Price

    Action

    Weather data is currently not available for this location

    Weather Report

    Today stec_replace_today_date

    stec_replace_today_icon_div

    stec_replace_current_summary_text

    stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

    Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

    Humidity stec_replace_current_humidity %

    Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

    Forecast

    Date

    Weather

    Temp

    stec_replace_date

    stec_replace_icon_div

    stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

    stec_replace_5days

    Next 24 Hours

    Powered by Forecast.io