Home Trainers

Docenten bij de Systeem Academie

 Even kennismaken!

De Systeem Academie geeft Een Taal Erbij cursussen met als theoretische basis het systeemtherapeutische gedachtengoed. Ze is in 2020 opgericht door Tessel Zwart en Petra Kruijdenberg. En er komen steeds meer goeie en leuke docenten bij! Sanne Post is onze assistent en aanspreekpunt.

De docenten bij de Systeem Academie zijn Tessel Zwart, Petra Kruijdenberg, Maartje Bos, Anna Prins en Anne Knook-Duijnkerke. We zijn we opgeleid door de grondleggers van Een Taal Erbij bij trainingscentrum de Kontekst van Marleen Diekmann, Els Ydo en Ady van Doornik. Na veel geleerd te hebben, werd het tijd voor een eigen Academie voor Een Taal Erbij opleidingen.

We zijn altijd nieuwsgierig naar nieuwe inzichten of methoden. Daarom ontwikkelt de Systeem Academie steeds weer nieuwe cursussen. Daarnaast brengt de ervaring in het werken met uiteenlopende doelgroepen altijd nieuwe ideeën. En die combineren prachtig met Een Taal Erbij.

De wens is om het originele gedachtegoed aan volgende generaties door te blijven geven. En dat te bijven combineren met steeds creatieve nieuwe inhoud. Daarom is de Systeem Academie opgericht. De Systeem Academie is schatplichtig aan Marleen Diekmann, de grondlegger van de methodiek, en aan Els Ydo voor haar kennis, steun en advies, die ze ons nog steeds geeft. Ady van Doornik zijn we dankbaar voor onze opleiding in Een Taal Erbij.

Een Taal Erbij is van oorsprong een contextuele methodiek met Duplo-poppetjes en ander materiaal. Binnen de Systeem Academie wordt het echter ook veel gebruikt in het systemisch werken met relaties en gezinnen. Hulpverleners gebruiken het als ondersteuning aan hun gesprek. Omdat de Duplo-poppetjes visualiseren en weer overzicht geven.

Tenslotte leidt het materiaal ook tot een gelijkwaardig gesprek. Immers, je kijkt en zoekt samen naar een opstelling. 

Tessel Zwart

Tessel Zwart

“Een Taal Erbij werkt voor mij als een extra taal naar het gevoel”

Tessel Zwart

Als psychotherapeut en systeemtherapeut werk ik met gezinnen, kinderen, jongeren en hun ouders bij Levvel, specialisten voor jeugd en gezin in Amsterdam. Thema’s als identiteitsontwikkeling, hechtingsproblemen, rouw, trauma, problemen binnen belangrijke relaties kom ik veel tegen in mijn werk. In mijn werk kijk ik breder dan naar alleen naar de klacht zelf, omdat de levensomstandigheden en belangrijke anderen (gezin, relaties, werk of opleiding) een grote rol spelen bij het ontstaan van klachten en bij het vinden van oplossingen en steun. Een Taal Erbij helpt mij om zowel de steunbronnen als de schade vanuit de relaties zichtbaar en voelbaar te maken. 

Ik geef Een Taal Erbij cursussen om mijn plezier in het werk met de poppetjes over te brengen. Het biedt mij als behandelaar extra middelen en taal, om contact met mijn gesprekspartner(s) te maken. Als dochter van één van de grondleggers van Een Taal Erbij, Els Ydo, zijn de poppetjes voor mij dan ook echt een contextueel erfgoed.

Ik ben lid van de NVRG, de VGCT, en de NVP.

LinkedIn E-mail

“Een Taal Erbij werkt voor mij als een extra taal naar het gevoel”

Petra Kruijdenberg

Petra Kruijdenberg

“De weg van je hoofd naar je hart brengt je in het hier en nu. Met hulp van Een Taal Erbij begeleid ik je een stukje op die weg.”

Petra Kruijdenberg

Als familie/systeemtherapeut werk ik sinds 2021 bij de Villa Verbinding, een opleidings- en behandelcentrum in een fijn team van professionals. Hiervoor werkte ik sinds 2004 bij Molemann Mental Health, een GGZ behandelcentrum in Hilversum. Daarnaast geef ik trainingen en workshops aan GGZ- en jeugdinstellingen in het land en ben ik als cursus docent betrokken bij diverse onderwijsinstellingen. Mijn expertise ligt op het gebied van gezinnen, trauma, hechting, en autonomieproblematiek. Specialisatiegebieden zijn de hechtingsgerichte therapieën als Attachment Focused Family Therapy (DDP), de Attachment Based Family Therapy (ABFT) en de EFT. Ik sta als practicioner i.o onder supervisie van Dan Hughes (DDP) en Susan Levy (ABFT). En in mijn werk gaat het koffertje met poppetjes altijd met me mee. Zowel het hechtingsgerichte werken als het werken met poppetjes zijn onmisbaar geworden voor mij zowel als docent als therapeut.  Vanaf 2010 combineer ik mijn werk als systeemtherapeut met deze geweldige visualisatie methode en ik vind het om vele redenen van grote waarde om dit aan collega-professionals over te dragen.  

LinkedIn E-mail

“De weg van je hoofd naar je hart brengt je in het hier en nu. Met hulp van Een Taal Erbij begeleid ik je een stukje op die weg.”

Maartje Bos

Maartje Bos

“”

Maartje Bos

Ik werk als systeemtherapeut en GZ-psycholoog bij Zorgmeesters, een kleinschalige psychiatriepraktijk voor de S-GGZ voor jeugdigen, jongvolwassenen en hun systemen. Ik werk als gezinstherapeut vanuit verschillende systemische perspectieven, waaronder het hechtingsgerichte perspectief.  In de levensfase van adolescenten, staan basale hechtingsbehoeften zoals autonomie en verbondenheid als thema’s vaak centraal. Nog belangrijker is vaak hoe de achtergrond van (voor)ouders doorwerkt in de huidige gezinsdynamiek.
In mijn werk met gezinnen en ouders werk ik veel met ‘de poppetjes’. Door het visuele en dynamische aspect, merk ik dat er op een ander, meer gevoelsmatig niveau ‘begrip’ plaatsvindt. Dit gebeurt op een ontschuldigende en erkennende manier. Thema’s en inzichten lijken veel meer te beklijven. Een beeld zegt niet voor niets meer dan duizend woorden.
Als docent van de Systeemacademie, wil ik mijn enthousiasme voor dit mooie therapiemiddel graag met collega-hulpverleners delen.

LinkedIn E-mail

“”

Anna Prins

Anna Prins

“”

Anna Prins

Als ontwikkelingspsycholoog ben ik werkzaam op een grote scholengemeenschap in West-Friesland, waar ik zowel leerlingen, ouders als leerkrachten ondersteun. Naast mijn werkzaamheden binnen de school, maak ik ook deel uit van verschillende ondersteunings- en adviesteams buiten de school (gericht op Praktijkonderwijs, VSO en PO).

Bij leerlingen die vast dreigen te lopen binnen het onderwijs, of heel erg opvallen vanwege hun gedrag, spelen naast eventuele specifieke leerbelemmeringen, of ontwikkelingsproblematieken vaak ook dieperliggende thema’s en onzekerheden een rol. Met behulp van ‘de poppetjes’ probeer ik op een toegankelijke manier met kind, ouders en soms ook leerkracht(en) op zoek te gaan naar mogelijke stagnaties binnen het systeem en hiermee aan de slag te gaan. Het valt mij steeds weer op hoe verhelderend, inzichtgevend, verbindend en ontschuldigend deze aanpak werkt. Ik heb dan ook hele mooie resultaten aan de methodiek van ‘Een taal erbij’ te danken en zou niet meer zonder willen werken.

LinkedIn E-mail

“”

Anne Knook-Duijnkerke

Anne Knook-Duijnkerke

“”

Anne Knook-Duijnkerke

Sinds 2007 werk ik met veel enthousiasme in Justitiële Jeugdinrichting de Hartelborgt te Spijkenisse. Daarnaast werk ik als GZ-psycholoog en MDFT therapeut bij het outreachende FACT jeugdteam van Fivoor. Sinds 2014 geef ik bij de RINO de lesdagen Forensische Psychiatrie; een mooie manier om de liefde voor het werken met deze uitdagende doelgroep door te geven aan GZ-psychologen in opleiding. Ook ben ik auteur van Schaduwvrienden, een prentenboek over rouw voor kinderen.

Zowel binnen de sessies van MDFT, als binnen individuele behandelingen, maak ik veel gebruik van Een Taal Erbij. Dit geeft de gesprekken met de jongeren en hun familieleden veel diepgang. Ook binnen intervisie is het gebruik van de poppetjes onmisbaar geworden.

Het is een methode die ik graag jaren eerder zou hebben ontdekt! De poppetjes raken zowel bij de hulpverlener zelf, als bij de cliënt veel aan en geven inzicht in wat er speelt. Ik vind het dan ook waardevol om deze effectieve methodiek door te geven en zie er naar uit u te ontmoeten tijdens één van de cursusdagen.

LinkedIn E-mail

“”

Els Ydo

Els Ydo

“Ik werk altijd met de poppetjes, ook als ik niet met ze werk.”

Els Ydo

LinkedIn E-mail

“Ik werk altijd met de poppetjes, ook als ik niet met ze werk.”

Sanne Post

Sanne Post

“Het geeft mij veel energie om op deze manier het team te ondersteunen en te zorgen dat alles soepel verloopt!”

Sanne Post

Sinds december 2022 ben ik werkzaam als assistent bij de Systeem Academie. In deze functie ben ik de schakel tussen cursisten, instellingen en de docenten. Ik plan de cursussen in, zorg dat de cursisten en instellingen hierover geïnformeerd zijn en beantwoord waar nodig vragen. Als je contact opneemt met de Systeem Academie is de kans groot dat je mij te spreken krijgt en ik help je natuurlijk graag verder.

LinkedIn E-mail

“Het geeft mij veel energie om op deze manier het team te ondersteunen en te zorgen dat alles soepel verloopt!”