Home Systeemopleiding

Aanbod systeemopleiding bij de Systeem Academie

Volg de systeemopleiding tot systeemtherapeut of systeemtherapeutisch werker bij de Systeem Academie. We bieden een deel van de systeemopleiding in hechtingsgerichte systeemtherapie. Ook bieden we een Een Taal Erbij Workshop met EFT! 

Systeemtherapie met Een Taal Erbij

Bij de Systeem Academie ontwikkelen we een aantal cursussen in hechtingsgerichte systeemtherapie die passen binnen de systeemopleiding tot systeemtherapeut NVRG. Verder zijn we natuurlijk altijd enthousiast zijn over nieuwe toepassingen van Een Taal Erbij. Daarom kom je in een aantal van deze cursussen Een Taal Erbij tegen.

De manier waarop we gehecht zijn, bepaalt hoe we ons gedragen in onze relaties als we volwassen zijn. Daarnaast stellen veilige hechtingsfiguren ons in staat onze emoties te reguleren. Wanneer we ons onveilig voelen, gaat ons stresssysteem aan om de emotionele veiligheid te herstellen.

Op zijn beurt zorgt het stresssysteem voor negatieve interacties in de (gezin-)relaties. Hierdoor ontstaan er herhalende destructieve patronen. En het lukt gezinnen vaak niet daar vanzelf uit te komen. Een nieuw model op dit gebied baseert zich op de hechtingstheorie, ontwikkeld door John Bowlby en Mary Ainsworth.

Onze trainingen zijn gebaseerd op Dyadic Developmental therapy (DDP) van Dan Hughes, alsook op de ABFT, de Attachment Based Family Therapy van Diamond, Diamond & Levy. Deze twee hechtingsgerichte modellen onderscheiden zich in de gezinstherapie doordat ze zich focussen op het herstel van de verstoorde hechtingsrelatie met de ouders of verzorgers. De veilige hechtingsrelatie is een nieuw fundament voor een gezonde emotionele ontwikkeling van kind en gezin.

Ons gehele aanbod is vrijgesteld van btw.

Aanbod Systeem Academie

Hechtingsgerichte systeemtherapie met een Taal Erbij – 3 dagen

NVRG Specialistische cursus 40 uur Systeemtherapie met Een Taal Erbij – nog in ontwikkeling

NVRG Vervolgcursus in het kader van de opleiding tot systeemtherapeut – 10 dagen: geef je nu op voor deze cursus!

EFT met Een Taal Erbij Workshop1. Hechtingsgerichte systeemtherapie | 3 daagse cursus

Femke

“Ik heb genoten! En veel geleerd, mooie integratie van het hechtingsdenken en de poppetjes. Ik voel me nu zekerder in het werken met ouders en kinderen samen.”

Femke

1. Hechtingsgerichte systeemtherapie | 3 daagse cursus

Driedaagse cursus
Een speciale cursus is de 3-daagse cursus Hechtingsgerichte systeemtherapie met Een Taal Erbij. Deelnemers zijn erg enthousiast over de combinatie van de hechtingstheorie en de methode. De cursus is een introductie in het leren combineren van hechtingsgerichte systeemtherapie met Een Taal Erbij.

Uit onderzoek is gebleken dat de manier waarop we gehecht zijn bepaalt hoe we ons gedragen in relaties en hoe we in staat zijn onze emoties te reguleren. Ook vormt ons zelfbeeld zich door de ogen van onze belangrijkste hechtingsfiguren zoals ouders of verzorgers.  Veilige hechtingsrelaties helpen onze emoties te reguleren. Bij langerdurende of chronische gevoelens van onveiligheid gaat ons stresssysteem aan. Dit zorgt voor de vecht- of vluchtreacties die zich bij kinderen kunnen uiten in probleemgedragingen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aanoppositioneel gedrag, automutilatie, depressie of suicidaliteit. Dit kan een onbegrepen en destructief patroon worden binnen het gezinssysteem. In deze training zitten elementen van Dyadic Developmental therapy (DDP) van Dan Hughes en van de de Attachment Based Family Therapy (ABFT) van Diamond& Levy.

Een Taal Erbij helpt hierbij de intergenerationele problematiek zichtbaar te maken waardoor ouders contact kunnen maken met hun eigen, vaak ook verstoorde, hechtingsgeschiedenis.

Leerdoelen

  • de cursisten leren de grondbeginselen van de poppetjestaal kennen en toepassen.
  • de cursisten kunnen een vertaalslag maken van ingebrachte problematiek naar hechtingsdenken.
  • cursisten zijn zich bewust van hun eigen hechtingsgeschiedenis
  • cursisten kunnen hechtingstrauma’s bij kinderen herkennen en benoemen.
  • cursisten kunnen een start maken met een helend ouder- kind gesprek gericht op de onderliggende gekwetste emoties.

Doelgroep: Systeemtherapeuten, GZ psychologen, orthopedagogen, behandelaren en therapeuten binnen de GGZ.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is HBO-niveau. Het aanvangsniveau is eveneens HBO-niveau. Bij vragen, neem contact met ons op.

Accreditaties
SKJ 26,88 punten (SKJ208233)
FGzPt 18 punten (ID 417764)
NVO-OG/NIP-K&J (ID 417764) – herregistratie: in aanvraag, vorig jaar: 15 punten toegekend.
LV POH GGZ 18 punten (ID 417764) – nascholing
NVRG 18 punten (ID 417764) – nascholing
NIP (ID 417764) – ELP herregistratie: in aanvraag, vorig jaar: 27 punten toegekend.

Kosten: € 695,- inclusief lunch.

Literatuur (zelf aan te schaffen)
Hughes, D.A. (2017). Hechtingsgerichte gezinstherapie – Werken aan de basis. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Agenda bekijken Boek incompany

“Ik heb genoten! En veel geleerd, mooie integratie van het hechtingsdenken en de poppetjes. Ik voel me nu zekerder in het werken met ouders en kinderen samen.”

Femke

2. Specialistische cursus 40 uur | binnen het traject tot systeemtherapeut NVRG

Helen

“Het was veilig om te oefenen, ik kon mezelf laten zien.”

Helen

2. Specialistische cursus 40 uur | binnen het traject tot systeemtherapeut NVRG

Werkwijze
In deze specialistische cursus staat kennisdeling- en overdracht, inspiratie en demonstratie centraal. De deelnemers leren ook van elkaar en binnen een veilige setting. Theoretische uitleg wordt afgewisseld met praktische oefeningen en opdrachten.

Leerdoelen
Aan het einde van de specialistische cursus ‘Systeemtherapie met een Taal Erbij’ zijn de deelnemers in staat om het systeemdenken- en werken te combineren met “Een Taal Erbij’ en de complexiteit van systeemdynamieken te visualiseren.

Doelgroep
De cursus is geschikt voor systeemtherapeuten (i.0) die de basiscursus Systeemtherapie hebben afgerond en werkzaam zijn in  de hulpverlening. Ook andere zorgprofessionals zijn welkom.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is HBO-niveau. Het aanvangsniveau is MBO-4. Bij vragen, neem contact met ons op.

Accreditaties: NVRG in aanvraag

Kosten
40 uurs Specialistische cursus NVRG: nader te bepalen.
Houd mij op de hoogte wanneer deze cursus start:  info@systeemacademie.nl

Agenda bekijken Boek incompany

“Het was veilig om te oefenen, ik kon mezelf laten zien.”

Helen

3. Verdiepingscursus Systeemtherapie | 10 daagse NVRG geaccrediteerde opleiding

Karin

“Wat fijn om in deze veilige sfeer deze persoonlijke opstellingen te kunnen doen en te delen, echt bijzonder.”

Karin

3. Verdiepingscursus Systeemtherapie | 10 daagse NVRG geaccrediteerde opleiding

De Systeem Academie biedt deze cursus van 10 dagen (60 uur) aan, waarin de kennis van het systeemdenken en werken met gezinnen wordt verdiept.

Deze verdiepingscursus vormt samen met de Inleiding Systeemtherapie (60 uur), en de 12 uurs cursus Wetenschap in Opleiding, de theoretische basiscursus systeemtherapie t.b.v. de opleiding tot systeemtherapeut NVRG (zie de website van de Nederlandse Vereniging Relatie- en Gezinstherapie: www.nvrg.nl). Deelnemers worden geacht een door de NVRG erkende inleidende cursus systeemtherapie te hebben afgerond.

Deze erkende verdiepingscursus wordt gegeven door Elien van Oostendorp en Petra Kruijdenberg. Aan de hand van de gezinslevensfasen worden verschillende werkwijzen geïntroduceerd en in geoefend; van partnerrelaties, gezinnen met jonge kinderen, pubers en multiproblemgezinnen, naar hoog conflict scheidingen, ouderen, verlies, emigratie en rouw. Ook kijken we naar samenwerkingsvormen met meerdere collega’s, het geven en vragen van consult, en intervisie.

We werken met meerdere systeemtheoretische perspectieven, verbaal en nonverbaal. Wel is belangrijk om te weten dat het hechtingsdenken/emotiegerichte werken en het werken met de poppetjesmethodiek ‘Een Taal Erbij’ ons beider sterkste kant is. Tezamen met het narratieve gedachtegoed vinden wij daar in de sterkste basis.

Dit heeft ook zijn weerslag in het werken met de opleidingsgroep; het creëren van veiligheid in de groep en daarin een voorbeeld zijn voor het creëren van therapeutische veiligheid en veilige behandelrelaties, is een prioriteit in onze houding en opbouw van de lesdagen.

Doelgroep: Systeemtherapeuten (in opleiding), (GZ-)psychologen, orthopedagogen, behandelaren en therapeuten binnen de GGZ.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is academisch-niveau. Het aanvangsniveau is eveneens academisch. Bij vragen, neem contact met ons op.

Accreditaties: NVRG opleiding tot systeemtherapeut.

Kosten: 60 uurs Specialistische cursus NVRG: € 1700,00.

Geef je nu op voor deze cursus: agenda

Voor meer informatie:  info@systeemacademie.nl

Locatie:  Lichthuis in Weesp

Agenda bekijken Boek incompany

“Wat fijn om in deze veilige sfeer deze persoonlijke opstellingen te kunnen doen en te delen, echt bijzonder.”

Karin

4. Emotion Focused Therapy (EFT) met Een Taal Erbij

Erik

“Deze Een Taal Erbij Workshop geeft me zoveel meer mogelijkheden in het werken met echtparen ”

Erik

4. Emotion Focused Therapy (EFT) met Een Taal Erbij

EFT met Een Taal Erbij

Deze Een Taal Erbij workshop is gericht op verdieping van expertise in het werken met partnerrelaties, het leren van nieuwe technieken en mogelijkheden en het oefenen van praktijksituaties. Voor therapeuten die werken volgens de Emotion Focused Therapy (EFT) kan het tegelijk kunnen toepassen van Een Taal Erbij enorm helpend zijn.

Relatieproblemen ontstaan vanuit een onveilige of verstoorde hechtingsgeschiedenis van de partners en een therapeut kan helpen die hechtingsangsten- en behoeftes bespreekbaar te maken en te helen in de relatie. Een Taal Erbij als non- verbale methode kan vanuit een veilig kader en gepaste afstand toch de kwetsbaardere emoties weten te raken die zo goed zijn weggestopt. Hechtingsgeschiedenissen kunnen worden neergezet en overlevingsstrategieën die zo hard nodig zijn geweest om de hechtingspijnen niet te hoeven voelen kunnen worden opgespoord en erkend.

Tevens is er aandacht voor individuatie en autonomie. Hechtingsangsten- en behoeftes worden gevisualiseerd en kunnen besproken worden. Dat geeft jou als therapeut nieuwe richtingen om verder te behandelen en meer de diepte in te gaan met het echtpaar.In de workshop zal het ook over de eigen hechtingspatronen van de therapeuten gaan. Het is belangrijk om onszelf als therapeut ook in dat opzicht goed te kennen en zicht te hebben op de schatten en de schades in onszelf.   

Werkwijze
Het accent ligt op kennisdeling- en overdracht, inspiratie en demonstratie. De deelnemers leren ook van elkaar en binnen een veilige setting. Theoretische uitleg wordt afgewisseld met praktische oefeningen en opdrachten. De docenten zijn als therapeut geregistreerd bij Stichting EFT. 

Leerdoelen
Na afloop van deze Een Taal Erbij workshop ben je in staat om:

  • dysfunctionele -en escalatie patronen te herkennen en neer te zetten
  • je eigen persoonlijke hechtingsgeschiedenis – en evt. relatiedynamiek neer te zetten
  • hechtingspatronen te herkennen
  • ruimte te herkennen voor verdieping in de therapie

Doelgroep
De Een Taal Erbij workshop is geschikt voor therapeuten en behandelaars die werken met EFT en hun kennis willen verdiepen. Kennis van Een Taal Erbij is geen vereiste.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is HBO-niveau. Het aanvangsniveau is MBO-4. Bij vragen, neem contact met ons op.

Accreditaties: in aanvraag. 

Kosten
Een Taal Erbij Workshop ‘Emotion Focused Therapy met Een Taal Erbij: € 195,- inclusief lunch.

De Een Taal Erbij workshop is ook incompany te boeken via de Systeem Academie. 

Contact: info@systeemacademie.nl

Agenda bekijken Boek incompany

“Deze Een Taal Erbij Workshop geeft me zoveel meer mogelijkheden in het werken met echtparen ”

Erik