Specialistische cursus Een Taal Erbij | 6 dagen – voor jaar 2025

Artikelnummer: 4914 Categorie:

Beschrijving

De Specialistische cursus is een uitgebreide vervolgcursus in Een Taal Erbij, bestaande uit zes cursusdagen. De specialistische cursus biedt theorie, ervaring, kennis, handvatten en het oefenen van een systeemgerichte blik vanuit diverse stromingen binnen de systeemtheorie waaronder de narratieve, structurele, contextuele en de hechtingsgerichte stromingen. Deze verdiepingscursus is erop gericht om de deelnemer te leren zich instrumenteel in te zetten ten bate van de cliënt, het cliëntsysteem en gelijktijdig zelf persoonlijk en professioneel te groeien.

Deelnemers leren hun systemische blik te verbreden en te visualiseren met Een Taal Erbij en krijgen gelijktijdig de mogelijkheid om ook contact te maken met de belevingswereld van hun cliënten.

Werkwijze
Door het ervaringsgerichte werken met Een Taal Erbij leren cursisten de positie, de dynamiek, rollen en copingstijlen tussen individuen, partners en gezinsleden uit te beelden met het materiaal. Daardoor ontstaan nieuwe perspectieven en hypotheses en kan er erkenning komen voor onderliggende kwetsbare gevoelens. Er is aandacht voor timing, meerzijdige partijdigheid en intervisie.

Aan de hand van casussen worden diverse toepassingen gedemonstreerd, waaronder het visualiseren van complexe relatie- en gezinsdynamieken. Zowel plenair, als in kleine groepjes oefenen deelnemers met het gebruik van de poppetjes en de grammatica van Een Taal Erbij. Het innerlijk gesprek en de eigen geschiedenis van de hulpverlener komen hierbij aan bod. Er is aandacht voor timing en meerzijdige partijdigheid.

De deelnemers leren van elkaar en binnen een veilige setting. Theoretische uitleg wordt afgewisseld met praktische oefeningen en opdrachten. Er is ruimte voor eigen casuïstiek.

Leerdoelen
Het doel van de Specialistische cursus is het professioneel leren werken met het materiaal in een systeemtherapeutische setting zoals gezinnen en relaties maar ook in individuele therapie en casuïstiekbespreking zoals intervisie of supervisie.  Na afloop van deze cursus kunnen deelnemers:

– Systeemtheoretische kennis toepassen.
– Een Taal Erbij inzetten op een aantal veelvoorkomende probleemgebieden in de hulpverlening.
– Binnen een gezinssysteem verandering bewerkstelligen.
– Psychiatrische problemen in een systeemtherapeutisch kader plaatsen.
– Intergenerationele overdrachten vanuit de vierde dimensies herkennen.
– Hun persoonlijke ontwikkelingsproces voortzetten en inzichtelijk maken.

Toetsing: aan het eind van de cursus geven de cursisten een presentatie waarin ze hun eigen ontwikkelingsproces laten zien aan de hand van een casus.

Opbouw van de cursus
Duur:                         42 uur
Literatuurstudie :    15 – 20 uur
Cursusperiode:         6 dagen verspreid over 3 tot 4 maanden 2025
Tijden:                        9.00 uur – 16.30 uur, met een kwartier koffie- en theepauze en 1/2 tot 1 uur lunchtijd tussen de middag.
Docenten:                  Tessel Zwart, psychotherapeut en systeemtherapeut, Anna Prins, schoolpsycholoog.

Doelgroep: hulpverleners die de Basiscursus Een Taal Erbij gevolgd hebben.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is HBO-niveau. Het aanvangsniveau is MBO-4.

Accreditaties:
SKJ (ID 213840): 64 punten.
NVRG (ID 423613): 42 punten
FGzPt (ID: 423613): 42 punten
NIP/NVO herregistratie (ID: 423613): 42 punten
NIP/NVO opleiding (ID: 423613): 47 punten
Registerplein (ID: 423613): 55 punten

Kosten
N.t.b.

Locatie onder voorbehoud
Omgeving Zutphen OF Utrecht

Inschrijven
De data voor de cursus worden op een later moment bekend gemaakt. Mail ons als je op de wachtlijst gezet wil worden, zodat we contact met je kunnen opnemen wanneer de cursusdagen zijn ingepland. We ontvangen sowieso graag je privémail en telefoon. Dat zorgt ervoor dat je berichten van ons op tijd ontvangt.