Vervolgcursus Een Taal Erbij – 6 en 20 februari 2024

495,00

Uitverkocht

Artikelnummer: 4358 Categorie:

Beschrijving

Deze training is een vervolg op de Basiscursus en geeft verdieping van je kennis in Een Taal Erbij. De geschiedenis en context van de hulpverlener wordt in deze cursus met het materiaal verder uitgewerkt. Hoe kan jij jezelf als hulpverlener zo goed en passend mogelijk inzetten in je werk? Het samen overzien met Een Taal Erbij biedt zowel jou als je cliënten vertrouwen en ruimte.

De dynamiek, rollen en patronen tussen individuen, partners en gezinsleden worden uitgebeeld met het materiaal, waardoor nieuwe hypotheses ontstaan en er ruimte gecreëerd wordt voor andere gevoelens en oplossingen. De deelnemers ontwikkelen verdere vaardigheden in de methode door eigen inbreng en zelf te oefenen. Deze hedendaagse thema’s in de hulpverlening komen in deze cursus aan bod:

– conflictscheidingen
– verlies en rouw
– samengestelde gezinnen

De theoretische achtergrond is systeemtherapeutisch en contextueel.

Werkwijze
Aan de hand van korte casussen worden diverse toepassingen gedemonstreerd, waaronder het visualiseren van complexe relatie- en gezinsdynamieken. Zowel plenair, als in kleine groepjes oefenen deelnemers met het gebruik van de poppetjes en de grammatica van Een Taal Erbij. Het innerlijke gesprek en de eigen geschiedenis van de hulpverlener komen hierbij aan bod. Er is aandacht voor timing, meerzijdige partijdigheid en intervisie. De focus ligt op kennisdeling- en overdracht, inspiratie en demonstratie. De deelnemers leren van elkaar en binnen een veilige setting. Theoretische uitleg wordt afgewisseld met praktische oefeningen en opdrachten. Er is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Leerdoelen
Het doel van de vervolgcursus Een Taal Erbij is het zelf leren werken met het materiaal, een taal erbij naast onze verbale taal, en om een integratie te bereiken tussen het praten en het gelijktijdig hanteren van de poppetjes en het materiaal. Na afloop van deze cursus kunnen deelnemers:

– Inzichten opdoen in de dynamiek in een systeem en zichtbaar maken met Een Taal Erbij.
– Zicht krijgen op escalatiepatronen en destructieve dynamiek.
– Reflecteren op de eigen rol en positie.
– Professioneel gebruik maken van tegenoverdracht (bewust worden en leren inzetten).
– Het materiaal van Een Taal Erbij toepassen in een gezinsgesprek.
– Het gedrag, de uiting van de rouw van de verschillende gezinsleden in beeld te brengen.
– Meerzijdige partijdigheid inzetten in het begeleiden van gezinnen.

Doelgroep: de Vervolgcursus is geschikt voor cursisten die de Basiscursus of een themadag gevolgd hebben en/of ervaring hebben in het werken met poppetjes.

Niveau van de cursus: het niveau van de cursus is HBO-niveau. Het aanvangsniveau is MBO-4. Bij vragen, neem contact met ons op.

Accreditaties
SKJ 208605: 19 punten
Register Vaktherapie 519305: 10 punten
NVRG (ID 527148) 12 punten

Kosten: € 495,-  inclusief catering.

Locatie: Utrecht, onder voorbehoud

Contact: info@systeemacademie.nl

Andere suggesties…